domen-land.com.ua на головну   контакти   карта сайту  
 
Політика конфіденційності

ICANN. Єдині Правила Розгляду Спорів про Доменні Імена

 

Ці правила діють між ПП Білоус Т.В. та адміністратором домену, Реєстратором якого є зазначена організація.

1. Ціль. Ці Єдині правила вирішення спорів щодо доменного імені ("Правила") прийняті Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів ("ICANN"), і є частиною Вашої Угоди про реєстрацію доменних імен у доменах NET, COM, ORG (Угода про реєстрацію) ; вони визначають умови у зв'язку із суперечкою, яка може виникнути між Вами та будь-якою стороною, іншою, ніж наша організація (Реєстратор), щодо реєстрації та використання зареєстрованого Вами доменного імені в Інтернеті. Розгляд згідно з параграфом 4 цих Правил буде проводитись згідно з Нормами для Єдиних правил вирішення спорів щодо доменного імені ("Процесуальні норми"), які опубліковані та доступні за адресою: http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99 .htm), та додатковим правилам, розробленими організаціями, уповноваженими на розгляд спорів адміністративним шляхом.

2. Ваші твердження. Подаючи заявку на надання послуги реєстрації доменного імені або підтримки обслуговування домену або продовження реєстрації доменного імені, Ви тим самим гарантуєте нам, що (а) Ви погоджуєтесь з усіма положеннями Угоди про реєстрацію, дані, які Ви надали в Угоді про реєстрацію та при заповненні анкет та заявок є повними, достовірними; (b) наскільки Вам відомо, реєстрація доменного імені не порушує або інакше не торкається прав будь-якої третьої особи; (c) Ви не реєструєте доменне ім'я для незаконних цілей; та (d) Ви навмисно не використовуватимете доменне ім'я, щоб порушити будь-які закони або правила, що застосовуються в цьому випадку. Вашим обов'язком є ​​визначити, чи порушує Ваша реєстрація доменного імені чиїсь права.

3. Скасування, передача та зміни. Наша організація скасує реєстрацію, передасть доменне ім'я або внесе інші зміни до реєстрації доменного імені у таких випадках:

  • а. відповідно до умов Параграфа 8, отримання нами письмових заяв від Вас чи Вашого уповноваженого представника вчинити таку дію відповідно до правил, викладених на нашому сайті за адресою domen-land.com.ua;
  • b. отримання нами рішення суду компетентної юрисдикції, який набрав законної сили, з вимогою такої дії; та/або
  • с. отримання нами рішення адміністративної комісії з вимогою таких дій у ході адміністративного розгляду, стороною якого Ви були, та яке проводилося відповідно до цих Правил або пізнішої версії цих Правил, прийнятих ICANN. (Див. пункт 4 (i) та (k)) Наша організація має право також скасувати, передати або внести інші зміни до реєстрації доменного імені відповідно до положень Угоди про реєстрацію або інших законних вимог.

4. Обов'язковий адміністративний розгляд.
Цей параграф визначає типи суперечок, для яких потрібний і діє обов'язковий адміністративний розгляд. Слухання будуть проводитись однією з організацій, уповноважених для вирішення спорів адміністративним шляхом, перерахованих на www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (далі - "провайдер").

  • а. Підвідомчі суперечки. Ви зобов'язуєтесь взяти участь і підкоріться обов'язковому адміністративному розгляду, якщо третя особа ("позивач") заявить відповідному провайдеру, відповідно до процесуальних норм, що
(i) Ваше доменне ім'я ідентичне або подібне до ступеня змішування з товарним знаком або знаком обслуговування, правами на які має позивач; і
(ii) Ви не маєте жодних прав або законних інтересів щодо доменного імені; і
(iii) Ваше доменне ім'я зареєстроване та використовується несумлінно.

У ході адміністративного розгляду позивач повинен довести, що має місце кожне з перерахованих вище трьох тверджень.

  • b. Доказ несумлінності реєстрації та використання. Згідно з параграфом 4(a)(iii), доказом несумлінності реєстрації та використання доменного імені в нечесних цілях будуть такі обставини, якщо вони будуть виявлені Комісією:

 (i) обставини, що вказують на те, що Ви зареєстрували або придбали доменне ім'я, перш за все, з метою продажу, оренди або іншого способу передачі реєстрації доменного імені позивачу, який є власником товарного знака чи знака обслуговування, або конкуренту цього позивача з корисливою метою для отримання прибутку понад витрачені Вами реєстраційні внески; або

(ii) Ви зареєстрували доменне ім'я, щоб перешкодити власнику товарного знака або знака обслуговування відобразити знак у відповідному доменному імені, за умови, що ваша поведінка була такою; або

(iii) Ви зареєстрували доменне ім'я, насамперед із метою заподіяння збитків бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім'я, Ви навмисно спробували залучити, з метою отримання прибутку, користувачів Інтернету до свого сайту або іншого мережного ресурсу, створюючи змішання щодо товарного знака позивача та джерела, підтримки, представництва Вашого web-сайту або ресурсу або продукції чи послуг на Вашому web -сайт або ресурс.

с. Як надати відгук на скаргу. При отриманні скарги Вам слід звернутися до пункту 5 процесуальних норм, щоб визначити, як підготувати відгук. Будь-яка з наведених нижче обставин окремо, але без обмежень, виявлена комісією та доведена на підставі її оцінки всіх поданих доказів, повинна демонструвати Ваші права або законні інтереси щодо доменного імені в сенсі параграфа 4(a)(ii):

 (i) до отримання Вами повідомлення про суперечку, Ваше використання, або доведені приготування до використання доменного імені або позначення, відповідного доменному імені у зв'язку з сумлінною пропозицією товарів чи послуг; або

 (ii) Ви (як фізична особа, підприємець або юридична особа) широко відомі під ім'ям домену, навіть якщо Ви не набули права на товарний знак або знак обслуговування; або

 (iii) Ви використовуєте ім'я домену законно, сумлінно, в некомерційних цілях, без наміру отримання прибутку від введення споживачів в оману і не для того, щоб викликати змішання щодо товарного знака або знака обслуговування.

d. Вибір уповноваженої організації (провайдера). Позивач повинен вибрати провайдера з-поміж схвалених ICANN і направити скаргу цьому провайдеру. Вибраний провайдер буде проводити розгляд, крім випадків об'єднання, як описано в пункті 4 (f).

е. Порушення процедури розгляду та призначення адміністративної комісії. Процесуальні норми встановлюють процедуру порушення та проведення розгляду, а також призначення комісії, яка вирішуватиме суперечку ("Адміністративна комісія").

f. Об'єднання. У разі множинних суперечок між Вами та позивачем, Ви або позивач можете заявити клопотання, щоб об'єднати суперечки для розгляду однією Адміністративною комісією. Це клопотання має бути подано до першої Адміністративної комісії, призначеної для заслуховування очікуваного вирішення спору між сторонами. Ця Адміністративна комісія може об'єднати будь-які або всі зазначені спори на власний розсуд, за умови, що спори, що об'єднуються, підлягають розгляду відповідно до цих Правил або пізнішої версії цих Правил, прийнятих ICANN.

g. Платежі. Усі платежі, що стягуються провайдером у зв'язку з будь-якою суперечкою, що розглядається Адміністративною комісією відповідно до цих Правил, мають бути сплачені позивачем, крім випадків, коли Ви приймаєте рішення розширити Адміністративну комісію з одного до трьох членів, як передбачено у параграфі 5(b) ( iv) Процесуальних норм, у такому разі оплата ділиться на дві рівні частини між Вами та позивачем.

h. Наша участь в адміністративних розглядах. Наша організація не бере участі і не братиме участі у координації чи проведенні розгляду Адміністративною комісією. Крім того, ми не несемо відповідальності за наслідки будь-яких рішень, винесених Адміністративною комісією.

i. Способи захисту права. Способи захисту права, надані позивачеві відповідно до будь-якого розгляду в Адміністративній комісії, повинні бути обмежені вимогою скасувати реєстрацію Вашого доменного імені або передачі доменного імені позивачеві.

j. Повідомлення та публікація. Провайдер повинен повідомити нашу організацію про будь-яке рішення, ухвалене Адміністративною комісією щодо доменного імені, яке Ви зареєстрували в нашій організації. Усі рішення згідно з цими Правилами будуть опубліковані без скорочень в Інтернеті, крім виняткового випадку, коли Адміністративна комісія ухвалить рішення частково відредагувати своє рішення.

k. Можливість звернення до суду. Вимоги обов'язкового адміністративного розгляду, сформульовані в параграфі 4, не повинні перешкоджати Вам або позивачеві у передачі спору до суду компетентної юрисдикції для незалежного вирішення, перш ніж такий обов'язковий адміністративний розгляд буде розпочато або після того, як такий розгляд буде закінчено. Якщо Адміністративна комісія вирішить, що реєстрацію Вашого доменного імені має бути скасовано або передано, наша організація буде чекати протягом десяти (10) робочих днів після того, як буде проінформована відповідним провайдером про рішення Адміністративної комісії перш ніж приступити до виконання зазначеного рішення. Після цього наша організація виконає рішення, якщо не отримає від Вас протягом зазначеного десятиденного (10) періоду офіційного документального свідоцтва (наприклад, копії позовної заяви з позначкою про прийняття судом, що Ви розпочали судовий процес проти позивача в суді юрисдикції, якій позивач підпорядковується згідно з Параграф 3 (b) (xiii) Процесуальних норм). Отримавши таку документацію протягом зазначеного періоду (десять (10) робочих днів), наша організація не виконуватиме рішення адміністративної комісії та не прийматиме жодних подальших дій, доки не отримає (i) задовільні докази про вирішення спору між сторонами; (ii) докази, задовільні для нашої організації, що Ваш судовий процес завершено, або (iii) копію рішення (ухвали) суду, про завершення Вашої судової суперечки або ухвалив, що Ви не маєте права продовжувати використання Вашого доменного імені.

5. Всі інші суперечки та судовий процес. Усі інші суперечки між Вами та будь-якою стороною іншою, ніж наша організація, щодо реєстрації Вашого доменного імені, які не подано відповідно до умов обов'язкового адміністративного розгляду, передбачених Параграфом 4, повинні вирішуватись між Вами та такою іншою стороною через будь-який суд, арбітраж чи інше розгляд, який може бути можливим для Вас.

6. Участь нашої організації у суперечках. Наша організація не буде брати участь у жодній суперечці між Вами та будь-якою стороною іншою, ніж наша організація, щодо реєстрації та використання Вашого доменного імені. Ви не повинні називати нас як сторону або інакше залучати нас до будь-якого такого розгляду. У тому випадку, якщо наша організація залучена як сторона в будь-якому такому розгляді, вона зберігає за собою право вживати будь-яких заходів щодо захисту своїх прав, які вважатиме за необхідне, та вжити будь-яких інших дій, необхідних для свого захисту.

7. Підтримка існуючого положення. Наша організація не буде скасовувати, передавати, активізувати, відключати або інакше змінювати стан реєстрації доменного імені відповідно до цих Правил за винятком випадків, передбачених у пункті 3.

8. Передача протягом суперечки

а. Передача доменного імені новому адміністратору (власнику). Ви не можете передати доменне ім'я іншому власникові(i) під час розгляду спору в Адміністративній комісії відповідно до пункту 4 або протягом п'ятнадцяти (15) робочих днів після завершення такого розгляду; або (ii) у період очікування рішення суду або арбітражу, розпочатих щодо доменного імені, що належить Вам, якщо тільки сторона, до якої переходить реєстрація доменного імені, не висловить письмової згоди обмежитися рішенням суду або арбітра. Наша організація зберігає за собою право скасовувати передачу реєстрації доменного імені іншому власнику, якщо вона зроблена з порушенням цього параграфу.

b. Зміна реєстратора. Ви не можете передати реєстрацію (підтримку) доменного імені іншому реєстратору в період розгляду спору в Адміністративній комісії відповідно до пункту 4 або протягом п'ятнадцяти (15) робочих днів після завершення такого розгляду. Ви можете передати підтримку реєстрації Вашого доменного імені іншому реєстратору в період очікування рішення суду або арбітражу, за умови, що доменне ім'я, яке Ви зареєстрували в нашій організації, має залишатися предметом спору, розпочатого проти Вас, відповідно до умов цих Правил. У разі, якщо Ви передаєте реєстрацію доменного імені в REGTIME у період, коли спір не вирішено, така суперечка залишатиметься підлеглим правилам вирішення спорів, прийнятим реєстратором, від якого передається підтримка реєстрації доменного імені.


9. Зміна правил. Наша організація має право з дозволу ICANN у будь-який час вносити зміни до цих Правил. Наша організація опублікує змінені Правила за адресою domen-land.com.ua, не пізніше ніж за тридцять (30) календарних днів, перш ніж вони набудуть чинності. За винятком випадку подання провайдеру скарги з посиланням на ці Правила, до моменту вирішення спору буде застосовна версія, що діяла на момент подання скарги, всі зміни будуть обов'язковими для Вас щодо будь-якого іншого спору щодо реєстрації доменного імені незалежно від того, виник він раніше, у момент або після дати набрання чинності змінами. Якщо Ви заперечуєте проти внесення змін до цих Правил, єдиним засобом для Вас є скасування реєстрації Вашого доменного імені в нашій організації, за умови, що Ви не матимете право на відшкодування будь-яких виплат, які Ви здійснили в нашій організації. Змінені Правила будуть застосовні до Вас, доки Ви не скасуєте реєстрацію свого доменного імені.

 

 перевірити домен
 


 вхід до облікового запису
логін:
пароль:
 реєстрація      згадати пароль


 також:
 акції
 реєстрація ТМ
 наші клієнти
 наші партнери
 правила реєстрації


 останні новини:
15.05.2015
Нагадаємо, що 15 травня з 10:00 публічні домени ternopil.ua, te.ua починають працювати у реєстраційній системі EPP.
 
15.05.2014
З 15 травня 2014р. необхідно пройти актуалізацію доменів net.ua для цього потрібно надати гарантійний лист для переведення домену до нас на обслуговування.
 
15.05.2013
Домени cherkassy.ua cherkasy.ua ck.ua переведено до реєстру EPP.
 


 про компанію  хостинг  домени  оплата  запитання і відповіді  контакти
Copyright © 2007. domen-land.com.ua
Всі права захищені.