domen-land.com.ua на головну   контакти   карта сайту  
 
Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA

Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (затверджена компанією ТОВ «Хостмайстер» (Адміністратор публічного домену .UA) станом на 19 березня 2019 року).
1. Мета . Ця Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Політика .UA) затверджена Адміністратором публічного домену .UA, включена шляхом посилання до вашої Угоди про реєстрацію та визначає терміни та умови у зв'язку зі спором між вами та будь-якою іншою особою, крім нас (Реєстратор .UA, який має чинний договір з Адміністратором публічного домену .UA), щодо реєстрації та використання доменного імені другого рівня ccTLD .UA. Адміністратор публічного домену .UA матиме повноваження для подальшого розширення Політики .UA на реєстрації доменних імен третього рівня в ccTLD .UA з наступним внесенням змін до Політики .UA, Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Правила .UA) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) (Додаткові правила) для реєстрації доменних імен третього рівня за погодженням з Центром ВОІВ. Центр ВОІВ як постачальник послуг буде повідомлений про відповідну поправку щодо застосування Політики .UA в порядку, передбаченому в пункті 9. Провадження згідно з пунктом 4 Політики .UA проводитиметься згідно з Правилами .UA та Додатковими правилами, з якими можна ознайомитися за адресою http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ua/index.html.
2. Ваші гарантії. Подаючи заяву про реєстрацію доменного імені або прохання підтримувати або продовжити реєстрацію доменного імені, ви засвідчуєте та гарантуєте, що: (а) заяви, зроблені вами у вашій Угоді про реєстрацію, є точними та достовірними; (b) наскільки вам відомо, реєстрація доменного імені жодним чином не порушуватиме права будь-якої третьої особи; (с) ви не реєструєте доменне ім’я для незаконної мети; і (d) ви не будете свідомо використовувати доменне ім’я для порушення чинних законів чи норм. Ви несете відповідальність за визначення того, чи реєстрація доменного імені будь-яким чином порушує права іншої особи.
3. Скасування, передача та зміни. Ми видаляємо, переделегуємо або іншим чином вносимо зміни щодо реєстрацій доменних імен за таких обставин:
a. згідно з положеннями пункту 8, у разі отримання письмових або відповідних електронних вказівок від вас чи від уповноваженої вами особи для здійснення таких дій;
в. у разі отримання постанови суду чи арбітражного суду, у кожному випадку компетентної юрисдикції, що вимагає таких заходів; та/або
c. у разі отримання рішення Адміністративної комісії, що вимагає таких заходів у зв’язку з будь-яким адміністративним провадженням, стороною якого ви були і яке проводилося відповідно до Політики .UA або її подальшої редакції, затвердженою Адміністратором публічного домену .UA. (Див. пункт 4(i) і (k) нижче).
Ми також можемо видалити, переделегувати чи іншим чином внести зміни щодо реєстрації доменного імені відповідно до умов вашої Угоди про реєстрацію або інших юридичних вимог.
4. Обов'язкове адміністративне провадження. Цей пункт визначає перелік спорів, у межах яких ви повинні подати документи для обов'язкового адміністративного провадження. Таке провадження проводиться Центром арбітражу та посередництва ВОІВ (Центр ВОІВ).
a. Відповідні спори. Ви повинні подати документи для обов'язкового адміністративного провадження у випадку, якщо третя особа («позивач») подає Центру ВОІВ заяву відповідно до Правил .UA про те, що (i) ваше доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до знака для товарів та послуг, на який позивач має права; і
(іі) у вас немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; і
(iii) ваше доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно.
Під час адміністративного провадження позивач повинен довести, що кожний з цих трьох елементів присутній.
b. Докази недобросовісної реєстрації або використання. Згідно з пунктом 4(а)(iii), зазначені далі обставини (включно, але без обмежень) у разі виявлення їх Комісією вважаються доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені:
(i) обставини, що вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує ваші документовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або
(іі) ви зареєстрували доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг відобразити його знак у відповідному доменному імені, за умови, що ви задіяли схему такої поведінки; або
(iii) ви зареєстрували доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або
(iv) використовуючи доменне ім’я, ви навмисне намагалися з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на ваш веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті.
с. Як довести свої права та законні інтереси щодо доменного імені в запереченнях на позов. Отримавши позовні вимоги, зверніться до пункту 5 Правил .UA, щоб визначити вимоги, згідно з якими слід оформити заперечення. Будь-яка із зазначених далі обставин (включно, але без обмежень) у разі визнання Комісією такою, що підтверджується на підставі розгляду нею наданих доказів, доводить ваші права або законні інтереси щодо доменного імені згідно з пунктом 4(a)(ii):
(i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, ви використовували або демонстративно готувались до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв'язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або
(іі) ви (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомі загалу за доменним іменем, навіть якщо ви не набували жодних прав на знаки для товарів та послуг; або
(ііі) ви використовуєте доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації знака для товарів та послуг.
d. Постачальник. Позивач подає позов до Центру ВОІВ. Центр ВОІВ здійснює керування провадженням.
е. Ініціювання провадження та процедури та призначення Адміністративної комісії. Правила .UA визначають процедуру ініціювання та ведення провадження, а також призначення комісії для розгляду спору («Адміністративна комісія»).
f. Об’єднання. У випадку кількох спорів між вами та позивачем, ви або позивач можете подати клопотання про об’єднання спорів для розгляду однією Адміністративною комісією. Таке клопотання подається першій Адміністративній комісії, призначеній для вирішення спору між сторонами, який знаходиться в процесі розгляду. Така Адміністративна комісія може об’єднати будь-які або всі подібні спори на власний розсуд, за умови, що об’єднані спори регулюються Політикою .UA або її подальшою редакцією, затвердженою Адміністратором публічного домену .UA.
g. Плата. Будь-яка плата, що стягується Центром ВОІВ у зв'язку з будь-яким спором, який розглядає Адміністративна комісія відповідно до Політики .UA, сплачується позивачем, за винятком випадків, коли ви вирішуєте розширити Адміністративну комісію з одного до трьох членів відповідно до пункту 5(b)(iv) Правил .UA, і в такому випадку плата розподіляється порівну між вами та позивачем.
h. Наша участь в адміністративних провадження. Ми не беремо і не братимемо участь в адмініструванні або проведенні будь-якого провадження, яке ведеться Адміністративною комісією. Крім того, ми не несемо відповідальності за будь-які рішення, прийняті Адміністративною комісією.
i. Засоби правового захисту. Засоби захисту, доступні позивачеві у зв’язку з будь-яким провадженням, яке ведеться Адміністративною комісією, обмежуються вимогою видалити доменне ім’я або переделегувати реєстрацію доменного імені позивачеві.
j. Повідомлення та публікація. Центр ВОІВ повідомляє нас про будь-яке рішення, прийняте Адміністративною комісією стосовно доменного імені, яке ви у нас зареєстрували. Згідно з Політикою .UA, всі рішення публікуються в повному обсязі в Інтернеті, за винятком випадків, коли Адміністративна комісія за виняткових обставин вирішує відредагувати частини рішення.
k. Можливість судового розгляду. Вимоги щодо обов’язкового адміністративного провадження, викладені у пункті 4, не перешкоджають вам або позивачу передати спір до суду компетентної юрисдикції для винесення незалежного вирішення до початку такого обов'язкового адміністративного провадження або після його закінчення. Якщо Адміністративна комісія приймає рішення про необхідність видалення або переделегування вашої реєстрації доменного імені, ми очікуємо протягом 10 (десяти) робочих днів (які розраховуються за місцезнаходженням Реєстратора .UA) після отримання повідомлення від Центру ВОІВ про рішення Адміністративної комісії перед виконанням такого рішення. Ми виконуємо таке рішення, якщо не отримуємо від вас протягом зазначених 10 (десяти) робочих днів офіційну документацію (таку як копія позову, проштамповану секретарем суду) про те, що ви розпочали судовий процес проти позивача в юрисдикції судів України. (Див. детальну інформацію в пунктах 1 та 3(b)(xii) Правил .UA). Якщо ми отримуємо таку документацію протягом 10 (десяти) робочих днів, ми не виконуємо рішення Адміністративної комісії і не вживаємо жодних інших заходів, поки не отримаємо (і) переконливі для нас докази рішення спору сторонами; (іі) переконливі для нас докази того, що ваш позов був відхилений або відкликаний; або (ііі) копію розпорядження суду, який відмовляє у задоволенні вашого позову або постановляє про відсутність у вас права продовжувати використання вашого доменного імені.
5. Всі інші спори та судові провадження. Всі інші спори між вами та будь-якою особою, крім нас, стосовно вашої реєстрації доменного імені, які були подані не відповідно до положень про обов'язкові адміністративні провадження, передбачені в пункті 4, вирішуються між вами та іншою особою через будь-які судові, арбітражні чи інші доступні провадження.
6. Наша участь у спорах. Ми жодним чином не беремо участі в спорі між вами та будь-якою особою, крім нас, щодо реєстрації та використання вашого доменного імені. Ви не повинні зазначати нас стороною або іншим чином включити нас до будь-якого такого провадження. У разі зазначення нас стороною будь-якого такого провадження ми залишаємо за собою право висувати будь-які заперечення, які ми вважаємо доцільними, та вживати будь-яких інших заходів, необхідних для захисту.
7. Підтримання статусу-кво. Ми не видаляємо, не переделеговуємо, не активуємо, не деактивуємо та іншим чином не змінюємо статус будь-якої реєстрації доменного імені згідно з Політикою .UA, крім випадків, передбачених пунктом 3 вище.
8. Передача під час спору.
a. Передача доменного імені новому власнику. Ви не можете переделегувати реєстрацію свого доменного імені іншому власнику/власникам (і) під час відкритого адміністративного провадження, розпочатого відповідно до пункту 4, або протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (які розраховуються за місцезнаходженням Реєстратора .UA) після завершення провадження; або (ii) під час судового чи арбітражного розгляду справи стосовно вашого доменного імені. Ми залишаємо за собою право скасувати будь-яке переделегування реєстрації доменного імені іншому власнику, вчинену з порушенням цього підпункту.
b. Зміна реєстраторів. Ви не можете передавати реєстрацію свого доменного імені іншому реєстратору під час відкритого адміністративного провадження, розпочатого відповідно до пункту 4, або протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (які розраховуються за місцезнаходженням Реєстратора .UA) після завершення провадження. У разі передачі нам реєстрації доменного імені під час судового чи арбітражного розгляду, такий спір залишається предметом політики вирішення спорів щодо доменних імен стосовно того реєстратора, від якого передається реєстрація доменного імені.
9. Внесення змін до Політики. Адміністратор публічного домену .UA залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в Політику .UA. Нова редакція Політики публікується принаймні за 30 (тридцять) календарних днів до набрання чинності. У разі посилання на Політику .UA під час подання позову Центру ВОІВ до моменту завершення спору застосовується редакція політики, чинна на момент посилання на неї, в інших випадках всі зміни є юридично обов’язковими для вас у зв’язку з будь-яким спором стосовно реєстрації доменного імені, незалежно від того, чи виник такий спір до, в момент чи після набуття чинності змін. Якщо ви маєте заперечення проти змін у Політиці .UA, єдиним засобом правового захисту для вас є видалення реєстрації вашого доменного імені у нас, при цьому ви не маєте права на відшкодування будь-яких виплат, які ви сплатили нам. Нова редакція Політики .UA застосовується до вас до моменту видалення реєстрації вашого доменного імені. перевірити домен
 


 вхід до облікового запису
логін:
пароль:
 реєстрація      згадати пароль


 також:
 акції
 реєстрація ТМ
 наші клієнти
 наші партнери
 правила реєстрації


 останні новини:
15.05.2015
Нагадаємо, що 15 травня з 10:00 публічні домени ternopil.ua, te.ua починають працювати у реєстраційній системі EPP.
 
15.05.2014
З 15 травня 2014р. необхідно пройти актуалізацію доменів net.ua для цього потрібно надати гарантійний лист для переведення домену до нас на обслуговування.
 
15.05.2013
Домени cherkassy.ua cherkasy.ua ck.ua переведено до реєстру EPP.
 


 про компанію  хостинг  домени  оплата  запитання і відповіді  контакти
Copyright © 2007. domen-land.com.ua
Всі права захищені.