domen-land.com.ua на головну   контакти   карта сайту  
 
Додаткові правила Єдиної  політики вирішення спорів щодо доменних імен в  домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної  власності 

Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності

(Додаткові правила ВОІВ)

(Набувають чинності з 19 березня 2019 року)

1. Сфера застосування
2. Визначення
3. Засоби зв’язку
4. Подання позовних вимог та додатків до них
5. Перевірка дотримання вимог щодо виконання формальностей
6. Призначення Адміністратора справи
7. Подання заперечень та додатків до них
8. Процедура призначення членів Комісії
9. Декларація
10. Плата
11. Обмеження кількості слів
12. Розмір і формат файлів
13. Врегулювання
14. Внесення змін
15. Звільнення від відповідальності

1. Сфера застосування

(а) Зв'язок з Правилами. Ці Додаткові правила сліду розуміти та використовувати у зв’язку з Правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Правила .UA), затверджених компанією ТОВ «Хостмайстер» (Адміністратор публічного домену .UA).
(b) Редакція Додаткових правил. Редакція цих Додаткових правил, яка діє на момент подання позову, застосовується до розпочатого за ними адміністративного провадження.
2. Визначення

Будь-який термін, визначений Правилами .UA, має таке ж значення в цих Додаткових правилах.

3. Засоби зв’язку

(а) Засоби. Відповідно до пунктів 3(b) та 5(с) Правил .UA, за винятком випадків, коли інше погоджується з Центром з арбітражу та посередництва ВОІВ (Центр ВОІВ), будь-які повідомлення, які можна або необхідно надати Центру ВОІВ або Адміністративній комісії згідно з цими Правилами, надсилаються:
(i) електронною поштою за адресою, зазначеною Центром ВОІВ; або
(ii) через інтернет-систему адміністрування справ Центру ВОІВ для подання матеріалів справ та (b) Архівування. Центр ВОІВ архівує всі повідомлення, отримані або необхідні відповідно до Правил .UA.

4. Подання позовних вимог та додатків до них

(а) Позовні вимоги включно з додатками. Позовні вимоги, включно з додатками, подаються в повній електронній формі (відповідно до пункту 12(a) нижче).
(b) Супровідна пояснювальна записка до позовних вимог. Позивач повинен надіслати або передати позовні вимоги разом із Супровідною пояснювальною запискою, розміщеною на веб-сайті Центру ВОІВ.
(c) Повідомлення для реєстра та реєстратора. Позивач подає копію позовних вимог Адміністратору публічного домену .UA та відповідному Реєстратору .UA одночасно з поданням позову до Центру ВОІВ.
(d) Інструкції щодо надання повідомлення про позов. Відповідно до пункту 4(c) Правил .UA, Центр ВОІВ надсилає позовні вимоги електронним способом Відповідачу. Відповідно до пункту 2(а)(i) Правил .UA, Центр ВОІВ також надсилає Відповідачу письмове повідомлення про позов.

5. Перевірка дотримання вимог щодо виконання формальностей

(а) Повідомлення про невідповідність. Центр ВОІВ протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання позовних вимог розглядає їх на предмет дотриманням вимог щодо виконання формальностей, передбачених Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в доменні .UA (Політики .UA), Правилами .UA та цими Додатковими правилами, та повідомляє Позивача та Відповідача про будь-які невідповідності.
(b) Відхилення позову. Якщо Позивач не може усунути невідповідності, визначені Центром ВОІВ, протягом строку, передбаченим пунктом 4(d) Правил .UА (тобто 5 (п'ять) календарних днів), Центр ВОІВ може повідомити Позивача, Відповідача, Адміністратора публічного домену .UA та відповідного Реєстратора .UA про те, що позов вважається відхиленим.
(c) Відшкодування виплат. Якщо Позивач не підтверджує свій намір повторно подати позов до Центру ВОІВ після прийнятого рішення про відхилення, Центр ВОІВ відшкодовує плату, сплачену Позивачем відповідно до пункту 19 Правил .UА, за вирахуванням плати за оформлення документів відповідно до зазначеного у Додатку А.

6. Призначення Адміністратора справи

(а) Повідомлення. Центр ВОІВ надає Сторонам ім’я та контактну інформацію свого співробітника, який буде Адміністратором справи та нестиме відповідальність за всі адміністративні питання, пов'язані зі спором, а також за обмін повідомленнями з Адміністративною комісією.
(б) Обов'язки. Адміністратор справи може надавати адміністративну допомогу Адміністративній комісії або її членам, але не має повноважень вирішувати суттєві питання стосовно спору.

7. Подання заперечень

Заперечення, включно з будь-якими додатками, подаються повністю в електронній формі (відповідно до пункту 12(b) нижче).

8. Процедура призначення членів Комісії

(а) Кандидати сторін. Якщо Стороні потрібно подати імена 3 (трьох) кандидатів, серед яких Центр ВОІВ обере одного на посаду члена Комісії (тобто відповідно до пунктів 3(b) (iv), 5(c)(v) та 6(d) Правил .UA), така Сторона подає імена та контактні дані трьох кандидатів у порядку пріоритетності. Призначаючи членів Комісії, Центр ВОІВ повинен за можливості враховувати порядок пріоритетності, зазначений Стороною.
(b) Голова Комісії(i) Третій член Комісії, призначений відповідно до пункту 6(e) Правил .UA, є Головою Комісії.
(ii) Якщо відповідно до пункту 6(e) Правил .UA Сторона не вказує Центру ВОІВ свій порядок пріоритетності у виборі Голови Комісії, Центр ВОІВ, тим не менше, призначає Голову Комісії.
(iii) Незважаючи на процедуру, передбачену пунктом 6(e) Правил .UА., Сторони можуть спільно узгодити особу Голови Комісії, і в такому випадку вони повинні письмово повідомити Центр ВОІВ про таке узгодження не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів з моменту отримання списку кандидатів, передбаченого пунктом 6(e) Правил .UA.
(c) Недотримання вимог Відповідачем Якщо Відповідач не подає заперечення або не вносить плату, передбачену пунктом 5(d) Правил .UA. у строк, визначений Центром ВОІВ, Центр ВОІВ призначає Адміністративну комісію таким чином:
(i) Якщо Позивач обрав варіант з вирішенням спору Адміністративною комісією у складі одного члена, Центр ВОІВ призначає члена Комісії зі свого опублікованого списку;
(іі) Якщо Позивач обрав варіант з вирішенням спору Адміністративною комісією у складі трьох членів, Центр ВОІВ, за можливості, призначає одного члена Комісії з-поміж осіб, запропонованих Позивачем, а другого члена Комісії та Голову Комісії – зі свого опублікованого списку.

9. Декларація

Відповідно до пункту 7 Правил .UA, перед призначенням на посаду члена Комісії, кандидат повинен подати в Центр ВОІВ Декларацію про незалежність та неупередженість.

10. Плата

Відповідні тарифи плати за адміністративні процедури, зазначені в Додатку А та розміщені на веб-сайті Центру ВОІВ.

11. Обмеження кількості слів

(a) Обмеження кількості слів згідно з пунктом 3(b)(ix) Правил .UA становить 5 000 слів.
(b) Обмеження кількості слів згідно з пунктом 5(c)(i) Правил .UA становить 5 000 слів.
(в) У контексті пункту 15(е) Правил .UA обмеження кількості слів відсутні.

12. Розмір і формат файлів

(а) Розмір і формат файлів відповідно до пункту 3(b) Правил .UA повинні відповідати вимогам, зазначеним в Додатку B до цього документа та розміщеним на веб-сайті Центру ВОІВ.
(b) Розмір і формат файлів відповідно до пункту 5(c) Правил .UA повинні відповідати вимогам, зазначеним в Додатку B до цього документа та розміщеним на веб-сайті Центру ВОІВ.

13. Врегулювання

Відповідно до пункту 17 Правил .UA, якщо до моменту призначення Комісії Сторони погоджуються врегулювати спір, Сторони повідомляють про це Центр ВОІВ.

14. Внесення змін

Згідно з Політикою .UA та Правилами .UA, Центр ВОІВ може на власний розсуд вносити зміни в ці Додаткові правила.

15. Відмова від відповідальності

За винятком випадків навмисного порушення, Адміністративна комісія, Всесвітня організація інтелектуальної власності та Центр ВОІВ не несуть відповідальності перед сторонами, Адміністратором публічного домену .UA або відповідним Реєстратором .UA, а також за будь-які їхні дії чи бездіяльність у зв'язку з адміністративним провадженням.


Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів   щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Додаткові  правила ВОІВ)
(Набувають чинності з 19 березня 2019 року)
1. Сфера застосування
2. Визначення
3. Засоби зв’язку
4. Подання позовних вимог та додатків до них
5. Перевірка дотримання вимог щодо виконання формальностей
6. Призначення Адміністратора справи
7. Подання заперечень та додатків до них
8. Процедура призначення членів Комісії
9. Декларація
10. Плата
11. Обмеження кількості слів
12. Розмір і формат файлів
13. Врегулювання
14. Внесення змін
15. Звільнення від відповідальності

1. Сфера застосування

(а) Зв'язок з Правилами. Ці Додаткові правила слід розуміти та використовувати у зв’язку з Правилами  Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних  імен в домені .UA (Правила .UA), затверджених  компанією ТОВ «Хостмайстер» (Адміністратор публічного домену .UA).(b) Редакція Додаткових  правил. Редакція цих Додаткових правил, яка діє на  момент подання позову, застосовується до  розпочатого за ними адміністративного провадження.

2. Визначення

Будь-який термін, визначений Правилами .UA, має  таке ж значення в цих Додаткових правилах.

3. Засоби зв’язку

(а) Засоби. Відповідно до пунктів 3(b) та 5(с) Правил  .UA, за винятком випадків, коли інше погоджується з Центром з арбітражу та посередництва ВОІВ (Центр ВОІВ), будь-які повідомлення, які можна або необхідно надати Центру ВОІВ або Адміністративній комісії  згідно з цими Правилами, надсилаються:
(i) електронною поштою за адресою, зазначеною Центром ВОІВ; або
(ii) через інтернет-систему адміністрування справ Центру ВОІВ для подання матеріалів справ та
(b) Архівування. Центр ВОІВ архівує всі повідомлення, отримані або необхідні відповідно до Правил .UA.

4. Подання позовних вимог та додатків до них

(а) Позовні вимоги включно з додатками. Позовні вимоги, включно з додатками, подаються в повній електронній формі (відповідно до пункту 12(a) нижче).
(b) Супровідна пояснювальна записка до позовних вимог. Позивач повинен надіслати або передати позовні вимоги разом із Супровідною пояснювальною запискою, розміщеною на веб-сайті Центру ВОІВ.
(c) Повідомлення для реєстра та реєстратора. Позивач подає копію позовних вимог Адміністратору публічного домену .UA та відповідному Реєстратору .UA одночасно з поданням позову до Центру ВОІВ.
(d) Інструкції щодо надання повідомлення про позов. Відповідно до пункту 4(c) Правил .UA, Центр ВОІВ надсилає позовні вимоги електронним способом Відповідачу. Відповідно до пункту 2(а)(i) Правил .UA, Центр ВОІВ також надсилає Відповідачу письмове повідомлення про позов.

5. Перевірка дотримання вимог щодо виконання
формальностей(а) Повідомлення про невідповідність.

Центр ВОІВ протягом 5 (п'яти) календарних днів
з моменту отримання позовних вимог розглядає їх на предмет дотриманням вимог щодо виконання формальностей, передбачених Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в доменні .UA (Політики .UA), Правилами .UA та цими Додатковими правилами, та повідомляє Позивача та Відповідача про будь-які невідповідності.
(b) Відхилення позову. Якщо Позивач не може усунути невідповідності, визначені Центром ВОІВ, протягом строку, передбаченим пунктом 4(d) Правил .UА (тобто 5 (п'ять) календарних днів), Центр ВОІВ може повідомити Позивача, Відповідача, Адміністратора публічного домену .UA та відповідного Реєстратора .UA про те, що позов вважається відхиленим.
(c) Відшкодування виплат. Якщо Позивач не  підтверджує свій намір повторно подати позов до Центру ВОІВ після прийнятого рішення про  відхилення, Центр ВОІВ відшкодовує плату, сплачену Позивачем відповідно до пункту 19 Правил .UА, за
вирахуванням плати за оформлення документів відповідно до зазначеного у Додатку А.

6. Призначення Адміністратора справи

(а) Повідомлення. Центр ВОІВ надає Сторонам ім’я та контактну інформацію свого співробітника, який буде Адміністратором справи та нестиме відповідальність за всі адміністративні питання, пов'язані зі спором, а також за обмін повідомленнями з Адміністративною комісією.
(б) Обов'язки. Адміністратор справи може надавати адміністративну допомогу Адміністративній комісії або її членам, але не має повноважень вирішувати суттєві питання стосовно спору.

7. Подання заперечень

Заперечення, включно з будь-якими додатками, подаються повністю в електронній формі (відповідно до пункту 12(b) нижче).

8. Процедура призначення членів Комісії

(а) Кандидати сторін. Якщо Стороні потрібно подати імена 3 (трьох) кандидатів, серед яких Центр ВОІВ обере одного на посаду члена Комісії (тобто  відповідно до пунктів 3(b) (iv), 5(c)(v) та 6(d) Правил .UA), така Сторона подає імена та контактні дані трьох кандидатів у порядку пріоритетності. Призначаючи членів Комісії, Центр ВОІВ повинен
за можливості враховувати порядок пріоритетності, зазначений Стороною.
(b) Голова Комісії(i) Третій член Комісії, призначений відповідно до пункту 6(e) Правил .UA, є Головою
Комісії.
(ii) Якщо відповідно до пункту 6(e) Правил .UA Сторона не вказує Центру ВОІВ свій порядок пріоритетності у виборі Голови Комісії, Центр ВОІВ, тим не менше, призначає Голову Комісії.
(iii) Незважаючи на процедуру, передбачену пунктом 6(e) Правил .UА., Сторони можуть спільно узгодити особу Голови Комісії, і в такому випадку вони повинні письмово повідомити Центр ВОІВ про таке  узгодження не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних
днів з моменту отримання списку кандидатів,  передбаченого пунктом 6(e) Правил .UA.
(c) Недотримання вимог Відповідачем.  Якщо Відповідач не подає заперечення або не вносить плату, передбачену пунктом 5(d) Правил .UA. у строк, визначений Центром ВОІВ, Центр ВОІВ призначає
Адміністративну комісію таким чином:
i) Якщо Позивач обрав варіант з вирішенням спору Адміністративною комісією у складі одного члена, Центр ВОІВ призначає члена Комісії зі свого опублікованого списку;
(іі) Якщо Позивач обрав варіант з вирішенням спору Адміністративною комісією у складі трьох членів, Центр ВОІВ, за можливості, призначає одного члена Комісії з-поміж осіб, запропонованих Позивачем, а другого члена Комісії та Голову Комісії – зі свого опублікованого списку.

9. Декларація

Відповідно до пункту 7 Правил .UA, перед  призначенням на посаду члена Комісії, кандидат повинен подати в Центр ВОІВ Декларацію про  незалежність та неупередженість.

10. Плата

Відповідні тарифи плати за адміністративні  процедури, зазначені в Додатку А та розміщені на веб-сайті Центру ВОІВ.

11. Обмеження кількості слів

(a) Обмеження кількості слів згідно з пунктом 3(b)(ix) Правил .UA становить 5 000 слів.
(b) Обмеження кількості слів згідно з пунктом 5(c)(i) Правил .UA становить 5 000 слів.
(в) У контексті пункту 15(е) Правил .UA обмеження кількості слів відсутні.12. Розмір і формат файлів
(а) Розмір і формат файлів відповідно до пункту 3(b) Правил .UA повинні відповідати вимогам, зазначеним в Додатку B до цього документа та розміщеним на веб-сайті Центру ВОІВ.
(b) Розмір і формат файлів відповідно до пункту 5(c) Правил .UA повинні відповідати вимогам, зазначеним в Додатку B до цього документа та розміщеним на веб-сайті Центру ВОІВ.

13. Врегулювання

Відповідно до пункту 17 Правил .UA, якщо до моменту призначення Комісії Сторони погоджуються  врегулювати спір, Сторони повідомляють про це Центр ВОІВ.

14. Внесення змін

Згідно з Політикою .UA та Правилами .UA, Центр ВОІВ може на власний розсуд вносити зміни в ці Додаткові правила.

15. Відмова від відповідальності

За винятком випадків навмисного порушення,  Адміністративна комісія, Всесвітня організація інтелектуальної власності та Центр ВОІВ не несуть відповідальності перед сторонами, Адміністратором
публічного домену .UA або відповідним Реєстратором .UA, а також за будь-які їхні дії чи бездіяльність у  зв'язку з адміністративним провадженням.

Додаток А
Додаток B
Додаток C
 перевірити домен
 


 вхід до облікового запису
логін:
пароль:
 реєстрація      згадати пароль


 також:
 акції
 реєстрація ТМ
 наші клієнти
 наші партнери
 правила реєстрації


 останні новини:
15.05.2015
Нагадаємо, що 15 травня з 10:00 публічні домени ternopil.ua, te.ua починають працювати у реєстраційній системі EPP.
 
15.05.2014
З 15 травня 2014р. необхідно пройти актуалізацію доменів net.ua для цього потрібно надати гарантійний лист для переведення домену до нас на обслуговування.
 
15.05.2013
Домени cherkassy.ua cherkasy.ua ck.ua переведено до реєстру EPP.
 


 про компанію  хостинг  домени  оплата  запитання і відповіді  контакти
Copyright © 2007. domen-land.com.ua
Всі права захищені.